Сравнителна таблица Ренесанс – Класицизъм – Просвещение – Романтизъм

  Сравнение по: РЕНЕСАНС КЛАСИЦИЗЪМ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОМАНТИЗЪМ 1.      Време Начало – XIV в., Флоренция Среда – XVI в. Край – XVII в. 2.      Важни исторически събития Разширява се ролята на градовете От занаятчийство към манифактура Търговия Разкрепостяване на селяните – фолклорът в…

Любимата запетайка #1

  ПИШЕ се запетайка: При обръщения и междуметия (независимо от мястото им в изречението) Пример: Иване, как си, приятелю? Благодарим Ви, дами и господа, за вниманието!   НО когато след обръщението има частица, запетайката отива СЛЕД нея: Иване бе, престани!…

Задачи за устно изпитване

Задачи за устно изпитване: – Поява и развитие на трите литературни рода. – Какво е представлявал древногръцкият театър. – Драмата като литературен род. – Възникване и  развитие на основните  жанрове на старогръцката лирика. – Въздействащият образ на епическия герой /образ…

Публично изказване

Публично изказване Публичното изказване по житейски проблем е вид устен речев жанр на официалното общуване. То представлява аргументативен текст, създаван при официално общуване на обществени места – събрания, чествания, беседи, дискусии и др. Чрез публични изказвания се откликва на потребността…

Двубоят между Ахил и Хектор

Двайсет и втора песен от „Илиада“ Сваляне като PDF 1. Мястото на песента в поемата „Илиада“ – кулминация и развръзка в развитието на действието; представя сблъсък на две стихии.   2. Основни моменти в епическия разказ А)  неудържимо настъпление от…

Основните понятия и нови думи по литература за 9-ти клас

Следният материал ни бе любезно предоставен от Деси Величкова Митологично време – времето, в което светът не е бил такъв, какъвто е сега, но точно тогава е станал такъв Сакрално – свещено Древна Елада – територията, която са населявали древните…

Фразеологизми, почерпени от Библията и от старогръцката митология

Фразеологизми, почерпени от Библията и от старогръцката митология:   От Библията: Авраамов дом Библейският патриарх Авраам става нарицателен със своето гостоприемство, за което се разказва в книгата Битие 18 глава. Изразът „Авраамов дом“ обаче се използва в ироничен смисъл за…

Литературно интерпретативно съчинение

Този материал е подготвен от г-жа Марта Джалева: (свали като PDF) Интерпретативно съчинение   Интерпретацията е писмен аргументативен текст, в който пишещият има възможност да изложи своето мнение по зададен проблем, свързан с неговия житейски опит или заложен в художествено…

„Илиада“ – тема, сюжет и композиция

Този материал е подготвен от г-жа Марта Джалева: (свали като PDF)   ТЕМА,СЮЖЕТ  И  КОМПОЗИЦИЯ НА  “ИЛИАДА”   ТЕМА: 1. Отразено е голямо историческо събитие, засягащо съдбата на народа – Троянската война; Обръща се към миналото, като го идеализира. Тези две…

Критерии на МОМН за оценяване на есе и интерпретативно съчинение

В тази публикация можете да се запознаете с официалните критерии на Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) за оценяване на есе (таблица 1) и интерпретативно съчинение (таблица 2):   Критерии за оценка на есе Kритерии Tочки Компетентности за изграждане на…