Йовковият мотив за проглеждането през призмата на съвремието. Моето есе.

Предстои Ви да се запознаете с един необикновен млад човек, стъпил здраво на краката си и оформил ясна визия за бъдещето си, който разсъждава върху проглеждането на главния герой Сали Яшар в Йовковия разказ „Песента на колелетата“. Текстът е образец…

Основни характеристики на Българското възраждане

Ето някои от основните характеристики на Българското възраждане: Развитие на нов тип култура, присъща на свободния град и свободния човек Светът се осмисля чрез личността и народността Поява на нов тип човек – предприемчив, уповаващ се на своите собствени сили,…

Литературни епохи и направлния – обобщение

Тук можете да свалите таблицата като PDF за разпечатване. Период Време Критерии за ценност Идеи Ренесанс    Бокачо XIV в. – XVI в.  „Човек е мярка за всички неща“ – тоест, човекът сам определя своите ценности според личните си качества…

Материали за подобряване на презентационните умения

Здравейте, приятели! Радостни сме да ви представим няколко презентации, любезно предоставени ни от г-жа Джалева и част от обучението в СУ по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), с които се надяваме да ви помогнем в постигането на заветната цел – перфектната…

Мафията на петиците

ПЕТ случая, в които се пише запетайка • обособени части • вметнати части • еднородни части • при обръщения • в сложното изречение на границата на простите ПЕТ случая, в които НЕ се пише запетайка • и/или/ту… (само веднъж) •…

Любимата запетайка #2

  НЕ се пише запетайка: При уточняващи наречия, а именно следните: всъщност, впрочем, може би, наистина, според мен, по мое мнение, обаче, например, действително, в действителност, по всяка вероятност, вероятно, навярно, несъмнено, очевидно, изобщо, по такъв начин, следователно, в края на…

Любимата запетайка #1

  ПИШЕ се запетайка: При обръщения и междуметия (независимо от мястото им в изречението) Пример: Иване, как си, приятелю? Благодарим Ви, дами и господа, за вниманието!   НО когато след обръщението има частица, запетайката отива СЛЕД нея: Иване бе, престани!…

Задачи за устно изпитване

Задачи за устно изпитване: – Поява и развитие на трите литературни рода. – Какво е представлявал древногръцкият театър. – Драмата като литературен род. – Възникване и  развитие на основните  жанрове на старогръцката лирика. – Въздействащият образ на епическия герой /образ…

Формиране на оценка за работа в групи

Материали за сваляне: Критериална матрицa (на английски език)   Рубрика за оценяване на способностите на обучаемите да работят в група   Умения за: Търсенe/предоставяне на информация Запитване за/ предлагане на факти, мнения, или пояснения от/на друг(и) индивид(и). Правене на предложение . Поставяне…

Дума на седмицата

Здравейте, приятели!   Представяме Ви новото попълнение в нашия блог: дума на седмицата. Всяка седмица тук и на нашата Фейсбук страница ще намерите дума, чието изписване може да е по-странно и може да  Ви затрудни – тази седмица тя е…