Пре(и)дава

  Предава или придава? Ето два примера, с които искаме да изясним разликата между двете думи: 1) Мащерката прИдава специфичен вкус, когато е комбинирана с дадени ястия. 2) Телвизията прЕдава на живо от мястото на събитието.

Мафията на петиците

ПЕТ случая, в които се пише запетайка • обособени части • вметнати части • еднородни части • при обръщения • в сложното изречение на границата на простите ПЕТ случая, в които НЕ се пише запетайка • и/или/ту… (само веднъж) •…

Любимата запетайка #3

  Особени случаи: Запетая или липсата на запетая след „да“ и „не“ напълно променя смисъла на текста! Примери: „Да, бъдете сигурен!“ и „Да бъдете сигурен“ „Не, съвсем правилно разсъждавате“ и „Не съвсем правилно разсъждавате“ „Да се обеси не, да се…

Любимата запетайка #2

  НЕ се пише запетайка: При уточняващи наречия, а именно следните: всъщност, впрочем, може би, наистина, според мен, по мое мнение, обаче, например, действително, в действителност, по всяка вероятност, вероятно, навярно, несъмнено, очевидно, изобщо, по такъв начин, следователно, в края на…

Любимата запетайка #1

  ПИШЕ се запетайка: При обръщения и междуметия (независимо от мястото им в изречението) Пример: Иване, как си, приятелю? Благодарим Ви, дами и господа, за вниманието!   НО когато след обръщението има частица, запетайката отива СЛЕД нея: Иване бе, престани!…

Публично изказване

Публично изказване Публичното изказване по житейски проблем е вид устен речев жанр на официалното общуване. То представлява аргументативен текст, създаван при официално общуване на обществени места – събрания, чествания, беседи, дискусии и др. Чрез публични изказвания се откликва на потребността…

Конспект – Какво и как?

Линк към PDF файла: Конспект и Схема Речник: Тълкование: 1. Сбито, обикновено писмено изложение на някакво съдържание (на лекция, статия, книга). Правя конспект. Имам конспект. 2. Въпроси за изпит по някакъв предмет. Нямам конспект за изпита по чужд език. • прил. конспективен,…