Йовковият мотив за проглеждането през призмата на съвремието. Моето есе.

Предстои Ви да се запознаете с един необикновен млад човек, стъпил здраво на краката си и оформил ясна визия за бъдещето си, който разсъждава върху проглеждането на главния герой Сали Яшар в Йовковия разказ „Песента на колелетата“. Текстът е образец…

Основни характеристики на Българското възраждане

Ето някои от основните характеристики на Българското възраждане: Развитие на нов тип култура, присъща на свободния град и свободния човек Светът се осмисля чрез личността и народността Поява на нов тип човек – предприемчив, уповаващ се на своите собствени сили,…

Литературни епохи и направлния – обобщение

Тук можете да свалите таблицата като PDF за разпечатване. Период Време Критерии за ценност Идеи Ренесанс    Бокачо XIV в. – XVI в.  „Човек е мярка за всички неща“ – тоест, човекът сам определя своите ценности според личните си качества…

Материали за подобряване на презентационните умения

Здравейте, приятели! Радостни сме да ви представим няколко презентации, любезно предоставени ни от г-жа Джалева и част от обучението в СУ по информационни и комуникационни технологии (ИКТ), с които се надяваме да ви помогнем в постигането на заветната цел – перфектната…

Пре(и)дава

  Предава или придава? Ето два примера, с които искаме да изясним разликата между двете думи: 1) Мащерката прИдава специфичен вкус, когато е комбинирана с дадени ястия. 2) Телвизията прЕдава на живо от мястото на събитието.

Мафията на петиците

ПЕТ случая, в които се пише запетайка • обособени части • вметнати части • еднородни части • при обръщения • в сложното изречение на границата на простите ПЕТ случая, в които НЕ се пише запетайка • и/или/ту… (само веднъж) •…

Любимата запетайка #3

  Особени случаи: Запетая или липсата на запетая след „да“ и „не“ напълно променя смисъла на текста! Примери: „Да, бъдете сигурен!“ и „Да бъдете сигурен“ „Не, съвсем правилно разсъждавате“ и „Не съвсем правилно разсъждавате“ „Да се обеси не, да се…

Любимата запетайка #2

  НЕ се пише запетайка: При уточняващи наречия, а именно следните: всъщност, впрочем, може би, наистина, според мен, по мое мнение, обаче, например, действително, в действителност, по всяка вероятност, вероятно, навярно, несъмнено, очевидно, изобщо, по такъв начин, следователно, в края на…