Йовковият мотив за проглеждането през призмата на съвремието. Моето есе.

Предстои Ви да се запознаете с един необикновен млад човек, стъпил здраво на краката си и оформил ясна визия за бъдещето си, който разсъждава върху проглеждането на главния герой Сали Яшар в Йовковия разказ „Песента на колелетата“. Текстът е образец…