Ето някои от основните характеристики на Българското възраждане:

 • Развитие на нов тип култура, присъща на свободния град и свободния човек
 • Светът се осмисля чрез личността и народността
 • Поява на нов тип човек – предприемчив, уповаващ се на своите собствени сили, разностранно развит и активен
 • Развитие на нови жанрове, характерни за светското, а не духовното възприемане на живота
 • Изграждане на национална интелигенция
 • Усилия за формиране и утвърждаване на общ национален език
 • Появяват се жанрове като писмото, автобиографията, описанието на пътешествия
 • Мощно духовно и политическо движение за национално освобождение
 • Първият целенасочен интерес към събирането и съхраняването на фолклорното наследство на българите
 • В България свободата се разбира като отхвърляне на чуждото владичество (разлика с европейския Романтизъм)
 • Стремеж да се създава лично художествено творчество в традициите на фолклора
 • Движения за изграждане на институции, насочени към формиране на граждански ориентирана личност
 • Просвещенски и романтически характер