5

 • ПЕТ случая, в които се пише запетайка
  • обособени части • вметнати части • еднородни части • при обръщения
  • в сложното изречение на границата на простите
 • ПЕТ случая, в които НЕ се пише запетайка
  • и/или/ту… (само веднъж) • да/не • въпросите (напр. КОГА?!)
  • уточняващите наречия • вместо
 • ПЕТ изменяеми части на речта
  • съществително име • прилагателно име • числително име • глагол
  • местоимение
 • ПЕТ неизменяеми части на речта
  • предлог • съюз • частица • междуметие • наречие