ЛюбиматаЗапетайка3

Особени случаи:

Когато вметната част стои след съчинителен съюз /и, а, но/, между тях НЕ се пише запетая!

Пример: „От една страна, тя е права, но от друга – не“

Съюз и вметната част – няма запетая между тях!