Мафията на петиците

ПЕТ случая, в които се пише запетайка • обособени части • вметнати части • еднородни части • при обръщения • в сложното изречение на границата на простите ПЕТ случая, в които НЕ се пише запетайка • и/или/ту… (само веднъж) •…