ЛюбиматаЗапетайка2

 

Особени случаи:

Запетая или липсата на запетая след „да“ и „не“ напълно променя смисъла на текста!

Примери:

  1. „Да, бъдете сигурен!“ и „Да бъдете сигурен“
  2. „Не, съвсем правилно разсъждавате“ и „Не съвсем правилно разсъждавате“
  3. „Да се обеси не, да се помилва!“ и „Да се обеси, не да се помилва!“ /Фатална грешка, нали? /