Любимата запетайка #3

  Особени случаи: Запетая или липсата на запетая след „да“ и „не“ напълно променя смисъла на текста! Примери: „Да, бъдете сигурен!“ и „Да бъдете сигурен“ „Не, съвсем правилно разсъждавате“ и „Не съвсем правилно разсъждавате“ „Да се обеси не, да се…