ЛюбиматаЗапетайка1

 

НЕ се пише запетайка:

При уточняващи наречия, а именно следните: всъщност, впрочем, може би, наистина, според мен, по мое мнение, обаче, например, действително, в действителност, по всяка вероятност, вероятно, навярно, несъмнено, очевидно, изобщо, по такъв начин, следователно, в края на краищата, кате че ли, сякаш

Обаче ако „като че ли“ и „сякаш“ са съюзи в сложно изречение, пред тях се пише запетайка!