Любимата запетайка #2

  НЕ се пише запетайка: При уточняващи наречия, а именно следните: всъщност, впрочем, може би, наистина, според мен, по мое мнение, обаче, например, действително, в действителност, по всяка вероятност, вероятно, навярно, несъмнено, очевидно, изобщо, по такъв начин, следователно, в края на…