ЛюбиматаЗапетайка

 

ПИШЕ се запетайка:

При обръщения и междуметия (независимо от мястото им в изречението)

Пример: Иване, как си, приятелю?

Благодарим Ви, дами и господа, за вниманието!

 

НО когато след обръщението има частица, запетайката отива СЛЕД нея:

Иване бе, престани!