Публично изказване

 • Публичното изказване по житейски проблем е вид устен речев жанр на официалното общуване. То представлява аргументативен текст, създаван при официално общуване на обществени места – събрания, чествания, беседи, дискусии и др. Чрез публични изказвания се откликва на потребността да се разясни и/или да се разреши обществено значим проблем; да се изрази отношение към въпроси от различен характер – научен, морален, културен;
 • Проблемът, по който се осъществява изказването, може да е от всички сфери на живота:
 • Нравствено-етичен (право и морал – етика)

Понятието „морал“ означава съвкупност от възгледи. Понятието “нравственост” е множество правила за поведение, които произтичат от тези морални възгледи. Понятието “етика” представлява социална, философска наука за нравствеността и морала. Примерни теми по нравствено-етичен проблем са насилието, демокрацията, религиите по света, борбата с расовата дискриминация, „различията ни събират“ и др.

 

 • От всекидневието и граждански (най-актуалното в света наоколо)

Примерни теми по този проблем са: довежда ли митингът до резолюция, пътят на бежанеца, модата се купува – стилът се притежава, монополът – повече от настолна игра и др.

 

 • Научен – представяме становище по научен проблем. Преобладаващата функция на текста е информативната.

 

 • Представяне на личните си възгледи

Направите ли този избор, въздействащото в изказването ви би бил оттенъкът, който чрез компетентната си оценка ще придадете на плота на темата. Темите за любовта, за приятелството, за добротата и душевното превъзходство бихте представили най-добре, когато си служите със силен експресионизъм. Специалният акцент за изказването си можете да намерите в художествената проза и най-вече в поезията.

 

 • Функциите, които изпълнява публичното изказване, са информативна, експресивна и апелативна (подтикваща). Умелото им съчетаване води до успешно представяне.
 • Обемът на публичното изказване

Добрият текст не трябва да бъде по-кратък от 3-4 абзаца и по-дълъг от 7-9 абзаца.

 • Стратегия за добро представяне:
 • Избираме тема, като се съобразяваме с личната си настройка към нея, с повода на изказването, с публиката, с определеното времетраене на изявата и със срока за подготовка.
 • Събираме информация от различни източници, съпоставяме ги един с друг и премахваме евентуалните твърде далечни от темата отклонения в някои от материалите.
 • Избираме своя акцент – с какво ще ни запомнят.
 • Съставяме подробен план, в който се разграничават увод, теза, систематизирани и логически организирани факти, твърдения, разсъждения и илюстративни примери в подкрепа на тезата и във връзка с поставения проблем, оформяме заключение.
 • Написваме изказването по плана.
 • Прочитаме го и го редактираме.
 • Обмисляме цялостното си поведение (мимики, жестове, поза, облекло по време на представянето)
 • По време на публичното си изказване се стремим да не четем текста, който сме си приготвили, а само да си подпомагаме с него при необходимост и да проследяваме смисловите опорни точки. По възможност не прекъсваме очния си контакт с публиката.

В днешния свят човекът приема информация във всеки момент. Той самият е възел в огромната мрежа на комуникацията, на обогатяването.. мрежата, която тегли напред. Ограничаваща, а може би стимулираща е анонимността, която застава пред нас. Ние сме потребители.

Ето тук ясно се откроява ползата от умението да създаваме обществено изказване. На публиката говори един. Той има малко време, но стои в цял ръст, гледа посредника си в очи, а в думите на своето предварително подготвено изложение е вложил цялата си конфигурация на човек, изключителен в реалното пространство. Откритото и въздействащо изразяване пред широка аудитория е специфично качество, което би могло да се развие и винаги довежда говорителя до лично удовлетворение. Излъчените на живо послания се възприемат от публиката изключително успешно, тъй като се асоциират с моментното изображение на презентатора и обстановката  на изказването. Все пак „уважението се отдава винаги на личността, никога на нещата“ (Имануел Кант).

 

Steve Jobs: How to live  before you die

At his Stanford University commencement speech, Steve Jobs, CEO and co-founder of Apple and Pixar, urges us to pursue our dreams and see the opportunities in life’s setbacks — including death itself.

http://www.ted.com/talks/steve_jobs_how_to_live_before_you_die

https://www.youtube.com/watch?v=UJ4HUD-wErc