Публично изказване

Публично изказване Публичното изказване по житейски проблем е вид устен речев жанр на официалното общуване. То представлява аргументативен текст, създаван при официално общуване на обществени места – събрания, чествания, беседи, дискусии и др. Чрез публични изказвания се откликва на потребността…