Класификация (деление) на художествената литература по родове (жанрове) и видове

Линк към PDF  файла: Класификация Опростена версия: Класификация (деление) на художествената литература по родове (жанрове) и видове Éпос = проза = белетристика = повествование = немерена (неримувана реч); Важни са историите, събитията, случките Пътепис = художествено изображение на лично преживяно пътуване…

Конспект – Какво и как?

Линк към PDF файла: Конспект и Схема Речник: Тълкование: 1. Сбито, обикновено писмено изложение на някакво съдържание (на лекция, статия, книга). Правя конспект. Имам конспект. 2. Въпроси за изпит по някакъв предмет. Нямам конспект за изпита по чужд език. • прил. конспективен,…

БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. ПЕТОКНИЖИЕ.

Линк към PDF файла: БИБЛИЯ. СТАР ЗАВЕТ. ПЕТОКНИЖИЕ Библията Библията представлява сборник от канонически текстове, включващ между 66 и 77 книги (в различните религиозни общности). Според науката библейска критика, отделните части са възниквали в продължение на много векове и носят особеностите…

Мит. Народен епос. Сага. Фолклорна приказка. (Сравнителна таблица)

Линк към PDF файла: СравнителнаТаблица Мит Народен епос Сага Приказка Наименование От древногръцки – mythos – слово, разказ, предание; От древногръцки – epos – слово, разказ, предание От староанглосаксонски – sagn – казвам – оттук и славянското съответствие Сказание На всички…

Таблица на предлозите, съюзите, частиците и междуметията

Морфология Линк към PDF файла: Морфология Таблица на предлозите, съюзите, частиците и междуметията, наричани още несамостойни, служебни, неизменяеми думи. Те нямат своя самостоятелна служба в изречението, а свързват другите. Съюзи Свързват както думи, така и изречения. Биват съчинителни (в сложното съчинително…

Части на речта

Линк към PDF файла: Части на речта В граматиката частите на речта са класове от думи, обединени от общо значение (семантика) и граматически свойства. Морфологична класификация Разделя думите на изменяеми и неизменяеми думи, т. е. на такива, които променят формата си, за да изразят…

Видове сложно изречение

Линк към PDF файла: Видове сложно изречение   Видове сложно изречение Сложно съчинено изречение: Пример:  Учениците дойдоха и започнаха работа. = Учениците дойдоха. (главно)      Започнаха работа. (главно) Състои се от прости изречения, които могат да съществуват самостоятелно и всяко тях да…

Я-товата граница на диалектите в България

Линк към PDF файла: Я това граница Я-товата граница е една от най-важните изоглоси в българския език, въз основа на която българските диалекти се разделят на два вида — западни български говори и източни български говори. Западни диалекти Източни диалекти В…

Cхема на божествата в древногръцкия пантеон

Някой, който е объркал и себе си в шейка от богове и богини в първия раздлел по литература за осми клас? Ако си такъв случай, това е публикацията за теб – синтезирана схема на божествата в древногръцкия пантеон – кратко…